valgprogram / Ældreområdet

Ældreområdet

Borgerlisten mener, at alle mennesker har krav på en god og indholdsrig tredje alder, uanset hvilke kår man kommer fra i livet.

De plejekrævende i vores kommune skal behandles med værdighed, professionalisme og omsorg. Det sikrer vi igennem fagudlært, dygtigt personale og en ledelse med fokus på medarbejderne.

Vi mener, at der igennem et godt arbejdsmiljø og effektiv arbejdstidsplanlægning skal være fokus på menneskelig kontakt i ældreplejen. Der skal være personalemæssigt overskud til at give omsorg. Vi vil derfor også gennem kurser og efteruddannelse sikre, at Billund Kommune har nogle af landets bedste medarbejdere inden for ældreområdet.

Vores dygtige medarbejdere skal yde omsorg og pleje og ikke tilfredsstille systemer med regneark og unødvendig dokumentation.

Vi støtter op omkring den teknologiske udvikling; men den må aldrig erstatte den menneskelige omsorg og kontakt.

Borgerlisten finder det af største betydning at kunne tilbyde en god og menneskelig indsats inden for ældreområdet.

Det er vigtigt at kunne yde den rette hjælp i god tid, således at den ældre borger bliver i stand til at klare sig selv længst muligt i eget hjem.

Vi ønsker et ældreområde i økonomisk balance, og dermed skal der tilføres midler, der kan dække underskuddet på området.

Vi er overbeviste om, at der på sigt er god økonomi i at investere i en ordentlig og respektfuld omsorg og behandling af de ældre.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· Fagudlært personale og en ledelse med fokus på medarbejderne

· Menneskelig omsorg og respekt over for de ældre

· Fornuft frem for regneark

· Tillægsbevilling og balance på ældreområdet