valgprogram / Balanceret beskæftigelse i en udfordrende tid

Balanceret beskæftigelse i en udfordrende tid

Balanceret beskæftigelse i en udfordrende tid

Vi vil arbejde for at bevare den Danske model og vil modarbejde social dumping på alle niveauer.

Billund kommune er karakteriseret ved en stigende gennemsnitsalder i befolkningen og et særdeles lavt uddannelsesniveau. Industriarbejdspladserne forsvinder og nye servicearbejdspladser kommer til. Derfor har vi i Billund Kommune en særlig udfordring i at tage hånd om og opkvalificere lavt uddannede i industrien til nye job eksempelvis i oplevelsesbranchen og alle andre relevante brancher.

Borgerlisten vil arbejde for en aktiv beskæftigelsespolitik i Billund kommune og mere opmærksomhed omkring den årlige beskæftigelsesplan.

Udfordringerne på arbejdsmarkedet i Billund kommune er i høj grad betinget af arbejdsstyrkens demografiske sammensætning

Et godt arbejde bør være en ret og en pligt for alle, der kan varetage et job. Derfor vil Borgerlisten arbejde for at sikre beskæftigelse til de, som kan arbejde.

Vi vil derfor give alle – både ledige og beskæftigede - en mulighed for nye kvalifikationer, sådan at matchet mellem udbud og efterspørgsel optimeres. Det er altafgørende, at når en virksomhed efterspørger arbejde, kan det anvises.

Vi vil endvidere arbejde på, at Billund kommune/jobcentret har de rette aktiveringstilbud, der giver job.

Borgerlisten vil arbejde for, at medarbejderne i jobcentret har ordentlige arbejdsbetingelser. Det betyder en sikring af sagsbehandlingen og en større sikkerhed for, at borgerne får den bedste og rigtige behandling. Der vil i arbejdet også være større kvalitet, samt bedre service overfor borgerne. Sagsbehandlerne vil have mindre sygefravær, og vi vil kunne fastholde og tiltrække sagsbehandlere til kommunen.

Konkret vil Borgerlisten arbejde for:

· Ingen virksomheder skal forgæves efterspørge arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår

· Kompetenceniveauet blandt ledige såvel ledige som ansatte skal højnes således, at de til en hver tid matcher de behov, markedet efterspørger.

· Ledige og andre uden fast fodfæste på arbejdsmarkedet får tilført de nødvendige kompetencer, så de hurtigt kan få fast og varig fodfæste.

· Tidlig indsats på alle niveauer

· De rigtige aktiveringstilbud