valgprogram / Børneområdet

Børneområdet
Vi vil sikre at alle børn har ret til en god start i livet.

Borgerlisten mener, at en så tidlig indsats som muligt giver barnet de bedste muligheder. Derfor mener vi, at der er behov for en sundhedspleje, som kan rådgive, vejlede og være med til at skabe tryghed.

For mange nye forældre er den første tid hjemme præget af en smule usikkerhed. Her skal vi som kommune være i stand til at hjælpe. Det gør vi igennem sundhedsplejen ved at vejlede og skabe tryghed for nye forældre, således de har det bedste udgangspunkt for at opfostre et barn. Det vil vi forsøge at skabe via mere tværfagligt arbejde.

Vi vil arbejde for at bibeholde en sund balance i udvalget af dagplejere og vuggestuer, så den enkelte borger har mulighed for at vælge det bedst egnede til sit barn.

Ligeledes vil vi arbejde for videreuddannelse af vores dagplejere og skabe mulighederne for faglige netværk på tværs af kommunen.

Vi anerkender, at vores daginstitutioner er blevet overset økonomisk i en årrække, hvor det i høj grad har handlet om skolernes økonomi. Det mener vi, der skal arbejdes med, således vores normeringer bliver optimale i forhold til sikring af børnenes trivsel og i lige så høj grad personalets. Der skal være personalemæssigt overskud til at sikre den tidlige indsats og skabe trygge og gode rammer for børnenes udvikling.

Vi vil arbejde for, at kommunen har de bedste rammer for vores dagsinstitutioner med mulighed for, at det pædagogiske grundlag kan udfolde sig. Vi ønsker spændende børnehaver med fundament i højt fagligt niveau, menneskelig rummelighed og masser af leg. Det vil vi opretholde igennem fokus på personalets arbejdsglæde, de optimale normeringer og muligheder for videreuddannelse.

Der skal være fokus på det enkelte barns personlighed, udvikling og familiebaggrund. Vi skal have respekt for forældrene, og inddragelse er en nødvendighed.

Der skal være tid til leg og fordybelse. Det er vigtigt, at vi lader barnet bevare sin nysgerrighed.

Vi vil gerne implementere den teknologiske udvikling, der findes på dagpasningsområdet, i vores kommune.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· Tidlig indsats i sundhedsplejen og tværfaglighed

· Gode rammer for vuggestuer og dagplejere

· Daginstitutioner med plads til leg og faglighed

· Mulighed for videreuddannelse af vores personale

· Bedre økonomi og normering