Læserbreve / 2014 / Bonusordning til ansatte på...

Bonusordning til ansatte på ældreområdet

Der har i de landsdækkende medier været stor omtale af bonusordning på ældreområdet. Omtalen er gået på at Billund kommune har ”brudt” sygefraværet på ældreområdet – Intet kunne være mere forkert.

En arbejdsgruppe nedsat under MED-lokaludvalget under Ældreområdet fremkom i år 2011 med en idé om at afprøve en bonusordning for en øget tilstedeværelse

Forslaget blev fremsat med baggrund i:

* At medarbejdere, der altid er på arbejde, yder mere end kolleger, der er fraværende.

* At afprøve, om en bonusordning ville give en ændring i sygefraværet.

Grundlag for bonusordningen var bl.a.:

* Bonusoptjening kr. 1.000 pr. kvartal ved intet sygefravær.

* Personalet skal være ansat hele kvartalet for at indgå i ordningen.

* Fastansat personale indgår i ordningen uanset timetal.

* Vikarer indgår først i ordningen efter ½ års ansættelse.

Sygefraværsstatistik for Ældreområdet:

2011: 6,28%

2012: 6,42%

2013: 5,11%

Så kigges der på tallene er der ikke tale om at der er en periode med ”faldende” sygefravær – Som det tydeligt ses, er der en stigning fra 2011 og 2012.

Desuden har vi i Borgerlisten den holdning, at man naturligvis ikke skal have en præmie for at passe sit arbejde.

Der forligger også evidens for at denne form for motivation ikke virker – Der er her tale om en vedligeholdelsesfaktor og ikke en motivationsfaktor.

Hvad mener vi så om sygefraværet på ældreområdet – Vi mener at der skal ordentlige arbejdsvilkår og gode bemandinger til på området.

Vi mener at ønsker vi et område, hvor kvaliteten er i top og sygefraværet i bund skal arbejdsmiljøet kigges efter i sømmene.

Vi vil nu bede forvaltningen om at medtage dette i servicetjekket for området.

Ole Marcussen