Læserbreve / 2014 / Budget 2015

Budget 2015

Budget: 2015: Der er råd til forbedringer!

I de seneste år har ekstraordinære selskabsskatter sørget for, at Billund Kommunes økonomi har været i topform. Og med de indtægter, vi allerede nu kender i flere år frem, ser intet ud til at ændre sig – tvært i mod. Den kommunale økonomi bliver bare bedre og bedre!

Derfor skal der fra Borgerlisten Billund lyde en klar opfordring til de resterende partier i byrådet, når dette budget skal forhandles på plads – hvis der da bliver noget at forhandle om med det tætte broderskab Venstre og Socialdemokraterne har indgået: Vi skal sørge for, at pengene kommer ud at arbejde til gavn for borgerne!

I Venstre-kredse blev der for få år siden snakket om, at vi i kommunen kunne oparbejde en ”Norsk oliefond”. Borgmester Ib Kristensen lovede sågar, da han var i kampvalg om formandsposten i Venstre, at han ville arbejde for skattelettelser.

Nu står vi i den situation, at der ifølge budgettet bliver oparbejdet et stort trecifret millionbeløb i den kommunale kasse i løbet af de kommende år. Men vi har endnu ikke fået konkrete bud på, hvad de skal bruges til. Det vil vi fra Borgerlisten Billund gerne give forslag til:

* Vi skal sætte handling bag ordene ”Billund – Børnenes Hovedstad”. For selvfølgelig skal Børnenes Hovedstad have en af landets bedste normeringer i daginstitutionerne, nogle gode fysiske rammer til indlæring i folkeskolen og et tidsvarende it-undervisningssystem.

* Vi skal have afsat penge til en undersøgelse af hvad det koster at oprense Grindsted Engsø – og nedsat en visionsgruppe, der kan komme med et oplæg til fremtidige anvendelsesmuligheder

* Den cykelsti, vi i årevis har snakket om mellem Grindsted og Billund, skal etableres. Både for at binde byerne sammen, og for at sikre at man kan cykle på arbejde, til uddannelse eller fritidsjob.

* En shuttlebus, der kører rundt i HELE kommunen så alle borgere får mulighed for at deltage i de tilbud der er af både private og offentlige.

Kære byrådskolleger: Vi skal huske at minde hinanden om, at vi er valgt til at forvalte borgernes penge. Husk lige det – det er borgernes penge! Borgerne har ingen interesse i, at vi stabler penge i kommunekassen samtidig med at de kan se børn stuvet sammen som burhøns i klasselokalerne. Vi skal være visionære og ansvarlige. Ikke nærrige og tilbageholdende. Borgernes penge arbejder nu engang bedst ude hos borgerne og ikke i kommunens egen pengekasse!

Med venlig hilsen

Ole Marcussen