valgprogram / Den multikulturelle kommune

Den multikulturelle kommune

Det er ikke et valg at være en multikulturel kommune - det er vi.

Vi i borgerlisten tror på mangfoldighed og mener, vi skal mødes på tværs af kulturer med respekt for hinandens forskellighed.

Et godt sted at starte ville være kommunens hjemmeside, som skal være i en tosproget version. Således vores internationale tilflyttere kan få de oplysninger, de har brug for.

For os er det vigtigt, at vores nye internationale medborgere får den bedste start i vores kommune. Vi mener derfor, at et socialt netværksforum vil kunne hjælpe med den første kontakt.

Vi mener, det er en grundlæggende kommunal forpligtigelse at kommunikere ud, hvad det vil sige at leve i den danske kultur. Hvilke forpligtigelser har man over for systemet, hvordan fungerer foreningslivet, skolevæsenet, daginstitutioner osv.

Vi mener, der skal arbejdes meget med pligter og rettigheder, og der skal være de bedste muligheder for at tilegne sig dansk som sprog, komme i praktikforløb og efterfølgende få sig et arbejde.

Det er ligeledes vigtigt for os, at der stilles hjælp til rådighed til de offentlige institutioner til håndteringen af multikulturelle udfordringer. Den samme hjælp kunne også bruges i foreningslivet, der som oftest vil kunne hjælpe med at forbinde forskellige kulturer sammen igennem fælles interesser.

Samtidig må vi ikke være blinde for, at der i nogle situationer skal gøres en ekstra indsats for at bygge bro til det ukendte, og det er vi villige til at gøre. Det kan evt. være en god idé at benytte de nydanskere, der allerede er godt integrerede, til at hjælpe med at lette overgangen til at blive en del af det danske samfund for de nytilkomne.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· At der er fokus på, at der SKAL læres dansk.

· At der er fokus på at få arbejde

· Oprettelse af socialt netværksforum

· At der arbejdes mere målrettet med den sociale integration