valgprogram / Erhvervspolitik og iværksætteri

Erhvervspolitik og iværksætteri

Borgerlisten ønsker at skabe optimale rammer for udviklingen af et sundt og fremtidssikret erhvervsliv i Billund Kommune samt at opmuntre til etablering af nye virksomheder.

Dette vil vi gøre ved at arbejde fokuseret på at sikre nuværende og potentielle nye erhvervsvirksomheder et højt offentligt serviceniveau med korte sagsbehandlingstider samt at søge at udbyde attraktive erhvervsgrunde i kommunen.

Kort sagt vil vi praktisere en smidig og effektiv erhvervspolitik, hvor vi aktivt støtter virksomheder, som kan skabe arbejdspladser.

Vi vil etablere et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet med henblik på at udtænke, udvikle og realisere projekter, der skaber nye arbejdspladser i kommunen samt fastholde eksisterende arbejdspladser. Vi vil kommunalt ansætte medarbejdere, der kan hjælpe virksomhederne med at søge puljer hjem, der kan fremme nye arbejdspladser i kommunen.

Det er vigtigt, når iværksætteren skal i gang, at vedkommende får den rette støtte. Det vil vi i udpræget grad være med til at understøtte. Det er disse personer og virksomheder, vi skal leve af i fremtiden. Vi kunne forestille os et Iværksætterhus, som skal hjælpe nye iværksættere i gang ved hjælp af billige lokaler og støttefunktioner tilknyttet.

Vi vil ligeledes værne om de lokale håndværkere og arbejde for, at de er en del af det kommunale vedligehold.

Vi har i kommunen udfordringer med tomme butikker, og her er vi nødsaget til at give en kommunal hjælpende hånd. Der skal laves en handlingsplan for ”butiksdøden” med konkrete aktiviteter til følge.

Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig som en del af kommunen og kender mulighederne på alle områder.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· Tæt dialog mellem kommune og erhvervsliv

· Ansættelse af medarbejdere, der kan søge puljer hjem til kommune og erhvervsliv

· Understøttelse af alle former for iværksættere på lavpraktisk niveau

· Handleplan mod butiksdøden i kommunen

· Iværksætterhus til iværksættere