valgprogram / Forebyggelse og sundhed

Forebyggelse og sundhed

Borgerlisten vil arbejde for, at Billund Kommune geares til at varetage det forebyggende arbejde på en måde, der medvirker til at øge sundhedstilstanden blandt kommunens borgere. Tidlig indsats er et af de vigtigste redskaber.

Vi skal ikke være blinde for, at dette område er udgiftstungt for kommunen, og der kan arbejdes meget mere målrettet med forskellige aktiviteter. Så det drejer sig naturligvis om det enkelte menneske; men også om at være økonomisk ansvarlig.

Vi kan roligt ”kigge” på virksomhederne og se, hvad der kommer af gode ideer – eksempelvis sundhedssamtaler – rygestop – motion i arbejdstiden og mange andre spændende ting.

Derfor vil vi anbefale, at Billund kommune vil markere sig som sund kommune, hvor selve forebyggelsen og sundheden kædes sammen med infrastrukturen, hvor cykelstier på en helt anden måde sammentænkes med børnenes hovedstad.

Vi mener, at oplysning af borgerne er en af vejene til en sundere kommune. Derfor vil vi sætte øget fokus på kostvejledning til forældre, så der kan skabes en god kultur omkring sundhed i hjemmene. Tilbuddet skal selvfølgelig også gælde andre nysgerrige sjæle.

Vi i borgerlisten ønsker ligeledes, at vores dygtige personale i kommunale idrætsanlæg skal indgå mere i debatten om sundhedsfremmende tiltag. Det skal være med til at skabe større dynamik på området, som gerne skulle udmøntes i en forbedret folkesundhed.

Konkret vil Borgerlisten arbejde for:

· At den enkelte borger bliver mere sund og dermed får større kvalitet i sit liv

· At vi kigger efter ”den bedste måde” i hele landet

· At sammentænke Børnenes hovedstad med forebyggelse på alle planer

· Fokus på kostvejledning