Læserbreve / Godt nytår

Godt nytår

Godt nytår 2017 og endnu et tilbageblik på året der gik.

2016 har været et politisk udfordrende år og måske til manges forståelse, deler jeg ikke Borgmesterens store begejstring.

Jeg erkender at der sker rigtig mange ting i Billund kommune og at Billund kommune er et fantastisk sted at bo; men der er så rigelig plads til forbedringer.

Borgerlisten og jeg mener der er rigtig mange forbedringspunker og jeg vil her forsøge at redegøre for ”udvalgte” emner. ”Skrivet” bliver ganske enkelt for langt, hvis jeg skal have det hele med.

New Public Management skal begraves, hvis det står til Borgerlisten……Det kan jo ikke passe, at det skal være regneark og konsulenter, der skal styre og bestemme retningen og da slet ikke i lokalpolitik……..Er vi ledere eller er vi repræsentanter for borgerne? Jeg ved ikke med Jer; men jeg er en simpel amatørpolitiker, der godt tør stå ved valgløfter og repræsentere borgerne på min helt egen måde. Det kan såmænd godt være, at det er blevet en kende umoderne; men sådan er det. Jeg så gerne, at vi udnyttede den viden, vores medarbejdere har i kommunen og på alle måder kunne undgå alt for dyre konsulenter og ubrugelige rapporter. Lad os da som lokalpolitikere være modige og tro på egen viden og indsigt.

Ældreområdet

Vi har et område, som er helt ude af kurs, og her kræver vi ganske enkelt handling. Vi har derfor foreslået en tillægsbevilling på ”underskuddet” og vil fastholde, at det er nødvendigt. Desuden skal vi have kigget på hele arbejdsmiljøet, så ”trivslen” på området for vores medarbejdere kan komme tilbage. Vi har åbenbart skabt et område, hvor kontrol og manglende tillid er nøgleord, og det bliver vores medarbejdere syge af.

Det går ud over omsorgen og plejen af vores ældre medborgere. Det vil Borgerlisten arbejde på at få ændret. Første skridt er at værdsætte medarbejderne for deres indsats. God ledelse giver glade medarbejdere – og glade medarbejdere er de mest effektive. Det er faktisk ret enkelt.

Stenderup Skole

Vi skal ”værne” om vores små samfund, og det har vi ikke gjort i sagen omkring Stenderup skole. I mindre byer - også kaldet landsbyer - er købmanden og skolen de helt centrale omdrejningspunkter. Et flertal i Billund byråd har valgt, at Stenderup skole skal være en del af en større skole, nemlig Søndre skole, og det er på helt centrale områder en meget forkert beslutning. Vi mener I Borgerlisten, at de små skoler har en kæmpe berettigelse og vil naturligvis fastholde det, vi lovede under valgkampen: En bevarelse af skolerne også i de mindre bysamfund. Så fattige må vi aldrig blive i kommunen, at vi ikke har ”råd” til at holde de små skoler i drift.

Kvickly-krydset

Krydset ved Kvickly har været til stor debat hos borgerne, og mange var enige i, at der ved krydset er mange mangler. Specielt set i lyset af et kommende stort byggeri af Rema 1000 på den anden side af vejen. Vi har forsøgt at påpege, at både sikkerhed og afvikling af trafikken ikke var særlig hensigtsmæssig; men der var ikke den store lydhørhed. Vi ønsker generelt, at der bliver indarbejdet trafikplaner i forbindelse med vores lokalplaner.

Baggrunden for dette ønske er, at vi ikke ønsker at opleve lastbiler bakke rundt blandt kunderne i butikscentre eller ind over fortove og cykelstier.

Vi ønsker at sikkerheden er på plads fra første færd. Det vil medføre, at kommunen ikke skal ud i kostbare ombygninger for at medvirke til sikker trafikafvikling.

Desværre ender løsningen med Kvickly-krydset med en helt utilstrækkelige ændring, som helt sikker vil blive lavet om endnu engang, og det er da ikke særligt klogt.

De frivillige

Vi skal ”passe på” vores frivillige – det er på mange måder hele vores DNA. Jeg tror personligt, at frivillige er der, hvor de ønsker at være, og at man som kommune næsten ikke kan understøtte det nok. Derimod er jeg bekymret, når vi taler ”samskabelse”- altså frivillighed der betaler sig for en kommune, eller velfærd på en anden måde. Sådan tror jeg bare ikke, man er frivillig. Vi har et projekt i Billund kommune, der hedder ”Sammen finder vi ud af det” – Onde tunger siger, at før

fandt vi bare ud af det; nu skal vi med et konsulentfirma ”sammen finde ud af det”! Vi skal passe på vores lokale ildsjæle – det fortjener de!

Skorstensfejersagen

Vi har oplevet, at Billund kommune efter min opfattelse har udsat en nystartet virksomhed i Billund kommune for rigtig mange ”benspænd”. Det handler om skorstensfejersagen, hvor en borger bosiddende i kommunen har ønsket at starte egen virksomhed op.

Billund kommune har indgået en aftale med Skorstensfejermester Martin Lund omkring varetagelsen af opgaven, da han vandt udbuddet.

Billund kommune opkræver herefter skorstensfejerafgiften over ejendomsskatten og afregner direkte med skorstensfejermesteren.

Nu er der så en anden skorstensfejer, som har valgt at tilbyde sig til borgerne i Billund kommune - eller sagt på en anden måde ”udsat Billund kommunes tilbud for konkurrence”.

Det hilser jeg velkommen som borger og ikke mindst som politiker i Billund kommune.

Vi skal som borgere i Billund kommune have ret til at vælge, hvem vi ønsker, der skal feje vores skorstene, og der skal da også på dette område være en reel konkurrence, både på pris og kvalitet.

Den nye skorstensfejer kan ikke få opkrævning via ejendomsskatten; men skal selv opkræve direkte ved kunden, og overflytningen er meget bureaukratisk, og man skal som borger afgive en række oplysninger.

Jeg har skiftet til den nye skorstensfejer og har i øvrigt fået fejet min skorsten.

Budget 2017

Borgerlisten var ikke med i budgetforliget – Ja vi mødte faktisk ikke op til forhandlingerne. Vores oplevelser med budget 2015 og 2016 var, at der ikke var forhandlinger, og det skal vi da i den grad beklage og mener faktisk, at det på mange

måder har været disrespekt for demokratiet - så selvfed er der ingen, der må blive på trods af et solidt flertal i byrådssalen!

Vores protest har været at sige, at vi IKKE deltog i budgetseminaret – Men vi stillede de relevante ændringsforslag ved 2. behandlingen. Vi mener faktisk noget med vores politik. Vi er på alle måder klar på at tage ansvar.

Tomme butikker i Grindsted

Jeg mener personligt, at der mangler ”handling”, der kan understøtte handelslivet i specifikt Grindsted. Butiksdøden har holdt sit indtog, og vi har et stort behov for genopretning Hele midtbyen er til salg skriver pressen, som om de først har opdaget det nu - der har været tomme butikker i årevis og ingen vilje til hjælp, og vi skal som kommune være med til genopretningen, og her spiller vores borgmester en central rolle. Det er vores borgmester, der skal ”sælge” vores by og ikke mindst hele tiden være i kontakt med muligheder og nye emner til byen. Det er desværre ikke sket, og jeg frygter lidt for fremtiden.

Afslutning

Vi har 2300 ansatte i Billund kommune, og jeg tror, vi skal have et helt andet fokus på vores medarbejdere. Vi har desværre på visse områder ”sparet” så meget, at vores medarbejdere er blevet syge - specielt der hvor vi har menneskekontakt. Vores største ressource er alle medarbejderne i Billund kommune, og de skal have gode og fornuftige rammer. Det behøver Borgerlisten ikke en konsulentrapport for at få sat i værk.

Vi håber på et systemskifte i vores kommune og er klar til at tage ansvaret.

De bedste ønsker for vores kommune og borgerne i 2017!

Med venlig hilsen

Ole