Læserbreve / 2014 / Grindsted skal give minister...

Grindsted skal give minister inspiration

Ole Marcussen, EGU-vejleder på Grindsted Produktionshøjskole, skal onsdag mødes med undervisningsminister Christine Antorini (S) på Socialdemokraternes udvalgsmøde for børn og undervisning.

På møde i Folketingets udvalg for Børn og Undervisning, hvor undervisningsminister Christine Antorini deltager, skal Ole Marcussen forsøge at overbevise ministeren om, at regeringen i øjeblikket er ved at gøre det nærmest umuligt for Erhvervs Grund Uddannelsen, EGU, at hjælpe nogle af de aller svageste unge med at få en uddannelse. Dermed risikerer man at tabe dem på gulvet - måske for altid.

Det sker fordi regeringen sammen med resten af Folketinget har reduceret de tilskud som eleverne får med sig ud på praktikpladserne i både det offentlige og det private erhvervsliv.

- Det er simpelthen en katastrofe for EGU-uddannelsen og dermed en gruppe af unge, der ellers ikke vil få mulighed for at få en uddannelse. Det strider fuldstændig imod regeringens intentioner om at sikre uddannelse til alle – samtidig med at der her er tale om et svigt over for de aller svageste unge, siger Ole Marcussen.

Troels Ravn bakker op

Socialdemokraternes lokale folketingsmedlem fra Vejenkredsen, Troels Ravn, der også er partiets ordfører for Børn og Unge, har været en drivkraft i at få EGU-vejleder Ole Marcussen med til mødet med ministeren.

- Jeg fra mange EGU-vejledere fra hele landet har modtaget henvendelser, hvor der udtrykkes bekymring om manglende praktikpladser til EGU-elever. Det er et erklæret mål, at denne regering vil have alle unge med på uddannelsesvognen. Det er en politisk opgave at skabe muligheder for uddannelse til alle unge, sådan at uddannelserne passer til de unge menneskers evner og interesser, siger Troels Ravn og fortsætter:

- Der er tale om unge mennesker, der kan være i nogle udsatte og sårbare positioner, og som skal have ekstra politisk opmærksomhed i forhold til at sikre praktikpladser ude i virksomhederne.