Læserbreve / 2013 / Hvad er inklusion og hvordan gør vi

Hvad er inklusion og hvordan gør vi det

Siden byrådsbeslutningen i december 2010, hvor vi valgte at ”nedlægge” Specialklasserne i Billund kommune, har der på dette vigtige område ”manglet” en debat. Den ser ud til at komme nu og heldigvis for det.

Det er aftalt at omlægningen skal evalueres i efteråret 2013.

Vi godkendte på byrådsmødet den 29. januar 2013 en inklusionspolitik, som der naturligvis skal arbejdes videre med og processen er hermed sat i gang. Uforståeligt stemte den socialdemokratiske gruppe imod, sammen med de konservative. Det må nok ”tolkes” som en lidt tidlig start på valgkampen.

Der kom et politisk ændringsforslag fra den socialdemokratiske gruppe, som gik på ”genåbning” af specialklasserne, uden hensyn til den senere evaluering af omlægningen. Det er kedeligt, når et så vigtigt område bliver udsat for politisk plat og stemmefiskeri.

Reelt betyder det, at Socialdemokraterne og De konservative IKKE vil have en politik for inklusion.

For at undgå den almindelige forvirring, vil vi gerne bidrage med vores syn på inklusion.

Overordnet handler inklusion om at anerkende, at vi alle er forskellige, og at alle kan deltage i skolens eller institutionens aktiviteter og sociale fællesskaber. Det gælder lige fra det stille barn, der altid holder sig for sig selv, til den urolige elev, som ofte ender i konflikter.

Selvom børn og unge er forskellige, har de ét til fælles, nemlig behovet for at være sammen med andre. Langt de fleste børn trives og udvikler sig bedst i fællesskaber i almindelige skoler og institutioner, bare de får den rigtige støtte.

Inklusion handler IKKE om, at rumme alle. Der vil ganske enkelt være børn og unge som har behov der ikke kan dækkes ind i den almindelige skole eller børnehave. Disse børn har brug for specielle lærekræfter og dermed en læring som ikke umiddelbart kan rummes i det ”almindelige system.

Der vil være en meget stor risiko for eksklusion af det store flertal og det kan da bestemt ikke være målet med inklusion.

Den siddende regering har et 2015 mål for inklusion. Målt i procent er det 4 %. Det betyder alt hvis man er en rigtig dygtig kommune, så rammer man de 4 % i 2015.

Vi har faktisk hele tiden været MEGET dygtige til inklusionen og vores procent sats for Billund kommune i 2010 var 2.6 %. Så vi havde faktisk nået målet og mere til.

Så med denne baggrundsviden er det meget uforståeligt, at et snævert byrådsflertal besluttede, at lukke ned for specialundervisningen på Søndre skole, uden at have sikkerhed for den videre drift. Vi stemte imod beslutningen om at lukke ned for Specialundervisningen på Søndre skole i 2010.
 
Ole Marcussen