Læserbreve / 2014 / Inklusion - Alle kan ikke rummes

Inklusion - Alle kan ikke rummes

Overordnet handler inklusion om at anerkende, at vi alle er forskellige, og at alle kan deltage i skolens eller institutionens aktiviteter og sociale fællesskaber. Det gælder lige fra det stille barn, der altid holder sig for sig selv, til den urolige elev, som ofte ender i konflikter.

Selvom børn og unge er forskellige, har de ét til fælles, nemlig behovet for at være sammen med andre. Langt de fleste børn trives og udvikler sig bedst i fællesskaber i almindelige skoler og institutioner, bare de får den rigtige støtte.

Inklusion handler IKKE om, at rumme alle. Der vil ganske enkelt være børn og unge som har behov der ikke kan dækkes ind i den almindelige skole eller børnehave. Disse børn har brug for specielle lærekræfter og dermed en læring og adfærdsstyring, som ikke umiddelbart kan rummes i det ”almindelige system.

Vi vil meget gerne målrette denne indsats, så vi får den ”bedste” inklusion for alle i Billund kommune.

Ole Marcussen