valgprogram / Den grønne kommune

Den grønne kommune

Engsøen

Vi har en meget stor og flot sø, Engsøen i Grindsted. Stien bliver brugt til traveture, løb og cykling. Det årlige Engsøløb afvikles også derude og har fundet sted i mere end 40 år. Grindsted Ro og Kajakklub bruger søen; men har store problemer med grøden.

Det er særdeles bekymrende, at vi ikke er mere interesserede i at få en ren Engsø. Det er helt oplagt at få et sejlsportscenter ved Engsøen. Engsøen ville blive et trækplaster af format. Der kunne tænkes Is- og pølsehus ind, eller måske ”turde” vi tænke større tanker. Måske kunne der etableres et spisested?

Det er ikke en ny sag – men efterhånden en gammel ”traver”. Vi fastholder, at vi ønsker at få undersøgt, hvad en oprensning af Engsøen vil koste?

Vi har et fantastisk rekreativt område, som vi bestemt gerne vil gøre til vores mærkesag og i øvrigt har haft med til de årlige budgetforhandlinger. Uden resultat.

For os er det helt ubegribeligt, at vi ikke engang vil undersøge mulighederne for en oprensning af søen.

Cykelstier

Vi vil rigtig gerne have forbundet alle kommunens byer med cykelstier, således at både borgere, men også vores mange turister kan nyde vores smukke landskab på cykel. Afstanden imellem vores byer indbyder til at tage cyklen - også for skoleelever, men vi må erkende, at det ikke er hensigtsmæssigt at cykle på stærkt trafikerede veje. Desuden ønsker vi at forbinde til andre byer med cykelstier og derved skabe et cykelmekka i kommunen.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· En ren Engsø og dermed en undersøgelse af en oprensning

· Sejlsportscenter ved Engsøen

· Engsøen som en attraktion på linje med Kvie Sø

· Cykelstier i kommunen og forbindelser til andre kommuner.

· Cykelsti mellem Grindsted og Billund.