valgprogram / Kommunen som arbejdsplads

Kommunen som arbejdsplads

Vi mener, at kommunen skal ”feje” for egen dør og arbejde med bevidste politiske strategier i forhold til seniorpolitik, ansættelse af særlige grupper i varige stillinger, arbejdsmiljøpolitik og uddannelsespolitik, ikke kun så det giver genlyd i vores egen kommune, men i hele landet. Visionen kunne være Danmarks bedste arbejdsplads.

Vi ser desværre et alt for højt sygefravær på flere områder, og det tolker vi som et dårligt arbejdsmiljø. Vi har på alt for mange områder presset” vores medarbejdere med ligegyldig registrering og dokumentation. Kerneopgaven bliver sekundær, og så bliver vores medarbejdere syge af at gå på arbejde. Det er jo det rene galskab og skal derfor stoppes.

Vi medvirker gerne til, at medarbejderne har de rigtige kompetencer til at løse opgaverne, og et vigtigt værktøj i denne sammenhæng er efteruddannelse og opkvalificering. Det er vigtigt at føle sig inddraget og værdsat i forhold til opgaveløsningen i alle ledder og kanter i vores kommune. Der skal være respekt for medarbejdernes kompetencer og viden, som i vores optik burde være en større del af opgaveløsningen.

Kommunens næststørste arbejdsplads er kommunen selv. Det er derfor vigtigt at have fokus på trivsel for den enkelte medarbejder i kommunen, og at kommunens rolle som arbejdsgiver er defineret. Vi ønsker glade og tilfredse medarbejdere, der ikke bliver syge af at gå på arbejde. I sidste ende handler det også om den service, vi tilbyder vores borgere fra vugge til krukke. Hvis medarbejderne kommer glade på arbejde, giver det helt automatisk en højere service, og det kan direkte aflæses på det kommunale budget.

Vi vil derfor gerne have, at kommunalt ansatte tilbydes goder, der kendes fra det private erhvervsliv. Dermed sikrer vi, at Billund Kommune forsat kan tiltrække kvalificerede medarbejdere, selv når dette bliver en mangelvare.

Konkret vil Borgerlisten arbejde for:

· Billund kommune som Danmarks bedste arbejdsplads

· Trivsel og stolthed ved at være ansat hos kommunen

· Sygefraværet skal ned

· Politiske strategier på alle områder

· Goder der er kendt fra det private erhvervsliv