Læserbreve / 2014 / Lærerreformen 2014 - Stenderup...

Lærerreformen 2014 - Stenderup skole

Stenderup Skole mister 26.000,00 kr.

Skrevet af Stenderup skole i høringsvaret:

Dog er det betænkeligt, at den pædagogiske støtte i 0.-2. klasse bortfalder ud fra den betragtning, at der stilles større og større krav om inklusion. Dette samtidig sat i forhold til, at eleverne med skolereformen forventes at blive dygtigere. Som det tydeliggøres i høringsmaterialet s. 8 viser en konsekvensberegning, at Stenderup Skole med de nuværende forudsætninger årligt mister 26.000 kr. Som 6. klasses skole vil Stenderup Skole aldrig kunne få mulighed for at hente dette tab, hvorfor vi er bekymrede for, om vi kan opretholde en fornuftig pædagogisk organisering, så krav og forventninger med folkeskolereformens 3 overordnede mål kan indfries.

Læserbrevet:

Første skridt mod folkeskolereformen er taget og meget forventeligt var der bekymring det meste af vejen rundt i de politiske partier; men den blev stemt i gennem – Uden ret meget hensyn til de mange høringsvar.

Vi i borgerlisten vil gerne påpege flere bekymringspunkter:

* Generel underfinansiering af reformen – lærerne skal selv betale for udvidelsen - Så at sige bliver hunden fordret med sin egen hale.

* Manglende inddragelse på et reelt niveau i forhold til lærerne – Vi undsiger os muligheden for at komme tæt på de mennesker som skal gennemføre reformen.

* Arbejdspladser til lærerne på skolerne

* En ændring af ressourcetildelingsmodellen, som betyder at Stenderup skole mister 26.000,00 kr. – Hvilket vi finder dybt bekymrende.

Så meget enkelt sagt – Borgerlisten holder hvad der loves i en valgkamp, også mht. til Stenderup skole.
 
Ole Marcussen