Læserbreve / 2015 / Magtarrogance af værste skuffe

Magtarrogance af værste skuffeTillykke til forligspartierne med budget 2016

Jeg vil gerne rose budget 2016 for indholdet på flere områder. Det er helt rigtigt at skoleområdet og dagtilbudsområdet bliver tilgodeset i det omfang, parterne har besluttet. Det har vi i Borgerlisten forsøgt at komme igennem med, siden vi startede.

Nu kan der blive sammenhæng mellem Børnenes Hovedstad og den almindelige drift på skole- og dagtilbudsområdet.

Det er både på tide og særdeles kærkomment.

Vores tilgang til de ekstraordinære selskabsskatter har præcis været, at vi IKKE skulle opbygge en norsk oliefond i Billund kommune, men at serviceniveauet for borgerne skulle forøges markant på udvalgte områder.

Vi skal på sigt gerne have flere børnefamilier til at vælge Billund kommune som stedet, hvor de gerne vil bo for på den måde at få hævet udskrivningsgrundlaget i kraft af flere skatteborgere til kommunen.

Så de rigtige takter er fremme i Budget 2016 – men hvorfor pokker er Borgerlisten så ikke med i Budget 2016. Det er vi ikke, fordi vi aldrig blev inviteret til forhandlingerne. Budget 2016 er en lukket fest for de udvalgte.

Det har altid været god skik i vores budgetforhandlinger, at det foregik i en politisk åbenhed. Det har Borgmester Ib Kristensen valgt at lave om på, hvilket Venstre og Ib er i deres gode ret til at gøre, men det udstiller da en magtarrogance og disrespekt for mindretallet af værste skuffe.

Da vi mødte op til forhandlingerne med gode forslag, var aftalen indgået med socialdemokraterne og DF. Så uden at kunne få den præcise forligstekst at vide - og med pistolen for panden - kunne vi så bare underskrive den allerede indgåede aftale om budget 2016!

Nu vil vi naturligvis stille alle de relevante ændringsforslag, som vi mener mangler i Budget 2016.

Ole Marcussen – Din stemme i Billund byråd.