Læserbreve / 2013 / Medborgerhus eller lokaliteter til ..

Medborgerhus eller lokaliteter til ældre medborgere

Ældresagen havde arrangeret debatmøde omkring forholdene for de ældre her i kommunen og det er altid spændende og relevant, at høre de forskellige ønsker fra denne gruppe.

Vi mener at alle mennesker har krav på en god og indholdsrig tredje alder, uanset hvilke kår man kommer fra i livet.

Vi mener, at der skal være øget opmærksomhed vedrørende aktivitetstilbud til vores aktive ældre borgere. Vi går ind for at bevare de aktivitetscentre, der eksisterer i kommunen, således at kommunens ældre borgere stadigvæk har mulighed for social hygge og samvær med andre.

Men, jeg blev en anelse forvirret over, at høre omkring mangel på lokaler, at afholde møder og aktiviteter i. Det er en helt og aldeles uholdbar situation og den skal løses hurtigst muligt.

Der udføres et frivilligt arbejde i ældresagen og det skal naturligvis understøttes bedst muligt. Hvis vi lader bureaukrati og regler afgøre alting, så risikere vi at miste frivilligheden og det har vi ikke råd til.

Jeg kom til at tænke på om tiden måske var inde til, at arbejde for et medborgerhus til de ældre – Vi har lokaliteter stående i kommunen og det var måske en tanke, at få bragt det i spil.

Der efterspørges ”aktive” tilbud til vores raske og rørlige ældre.

Så vi giver et håndsalg på, at lokaleproblematikken skal løses hurtigst muligt og vi vil arbejde videre med ideen om et medborgerhus til de ældre i kommunen.
 
Ole Marcussen