Læserbreve / 2014 / Mindre forbrug på ældreområdet

Mindre forbrug på ældreområdet

Stor var min overraskelse, da jeg kunne se at formanden (Ruth Lauridsen) for social og sundheds udvalget udtalte at udvalget havde politisk godkendt ”mindre forbruget” på ældre området.

Vi blev orienteret om mindre forbruget på området og der er i min optik ret stor forskel på disse 2 ting.

Jeg har ikke godkendt et mindre forbrug på ældreområdet og mener faktisk, at meget stram styring af medarbejderressourceforbruget, samt ubesatte stillinger, kan være direkte skadeligt for arbejdsmiljøet og ikke mindst være skyld i at de ældre IKKE får den service som vi politisk har besluttet.

Desuden forstår jeg ikke hvordan henlæggelser til biler og udskydelser af renovering og vedligeholdelse af plejecentre indgår.

Las os derfor slå det fast med syvtommer søm – Vi forventer og forlanger at serviceniveauet er præcis det som det politiske niveau har besluttet og bestemt.

Vi i Borgerlisten vil, som vi lovede under valgkampen ”arbejde” for så meget service ud til borgerne som muligt.

Ole Marcussen