valgprogram / Økonomi

Økonomi

Kommunens økonomi er at betragte som ens privatøkonomi. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, og derfor er en stram styring af kommunens økonomi nødvendigt.

Vi har via ekstraordinære selskabsskatter fra LEGO specielt og andre virksomheder i området haft og har et stort økonomisk råderum.

Vi er desværre styret af en regering, der har loft på serviceniveauet og anlægsniveauet ude i kommunerne, godt nok samlet set for alle landets kommuner. Så der er ikke frit slag i bolledejen, og det er en daglig kamp at holde et fornuftigt serviceniveau for borgerne og derved ikke overskride ”budgettet” med økonomisk straf til kommunen til følge fra regeringens side. Men vi er til gengæld helt klare i ”spyttet”. Vi ønsker så meget service som muligt ud til vores borgere.

Vi har ikke et ønske om skattestigning, og omvendt vil vi under ingen omstændigheder ”sænke” skatten, som vores nuværende borgmester har foreslået. Det er en farlig vej med høje gevinster til de velbjærgede og risikoen for at miste de mest basale velfærdsgoder i kommunen.

Forslag fra Borgerlisten har altid været realistiske og ansvarlige forslag, hvor udgifter og indtægter har været i balance. Det er dog også vigtigt at påpege investeringsområder, hvor det på sigt kan ”betale” sig at lave investeringen. Tidlig indsats er et særdeles godt virkemiddel og væk med unødig dokumentation. Væk med uduelige konsulenter og tykke rapporter der kun samler støv og ikke bruges til meget andet end at tilfredsstille forvaltningen. Investering i vores egne medarbejdere er helt nødvendigt. Godt arbejdsmiljø skaber glade medarbejdere og mindre fravær.

Vi skal altid have øje for ledelsen af vores kommune og vi vil afvikle NPM (New Public Management) i vores kommune.

Borgerlisten vil arbejde konkret for:

• Udgifter og indtægter skal være i balance

• NEJ til skattelettelser

• Investeringstankegangen og tidlig indsats

• Afvikling af NPM