Læserbreve / 2015 / Park og Vej i Billund kommune og...

Park og Vej i Billund kommune og kejserens nye klæder

Vi har Danmarks bedste Park og Vej i Billund kommune. I stedet for at rose og anerkende ledelsen og medarbejderne - taler vi om endnu et udbud??

Her hopper kæden fuldstændig af for mig - hvorfor bruger vi tid og masser af penge på at finde ud af det vi allerede ved - Nemlig at Park og Vej er veldrevet og der på ingen måde er besparelsespotentiale i endnu et udbud.

I november 2008 besluttede et flertal i byrådet at sende hele Park og vejs arbejde i udbud, trods en viden om at afdelingen fungerede som en effektiv forretning og der på ingen måde var gevinst ved et udbud.

Jeg mener det har været et "unødigt spild af ressourcer" og jeg kan ikke forstå at de politikere, der gik ind for udliciteringen/udbuddet, hvorfor tvivlede de "på deres egne medarbejderes kunnen og konkurrencedygtighed."

Udbudsrunden har kostet en million eller mere at gennemføre og efterfølgende pålagt driften af afdelingen kontroludgifter.

Den kommunale driftsafdeling for Park og Vej fungerer i dag pudsigt nok stadigvæk som en effektiv forretning.

Nu skal vi åbenbart til at gentage dette galskab.

Jeg har før efterspurgt et objektiv økonomiske beregning på alle besparelserne og underligt nok kan den ikke laves. For hold nu fast - Der er ikke sparet en krone på området, for det var ganske enkelt ikke muligt.

Arbejdet bliver nu løst efter opmåling og alt ud over opmålingen sendes der en faktura på.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til at lade fornuften råde og stoppe alt snak om endnu et udbud.

Vi bør i stedet rose Park og vej for et helt fantastisk stykke arbejde.

TAK.

Ole Marcussen