Læserbreve / 2014 / Praktikpladser

Praktikpladser

Praktikpladser i Billund kommune – også for de sårbare og udsatte!

I et samarbejde mellem Billund kommune, Dansk byggeri og Syddansk Erhvervsskole, er der udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale, som har til formål at fremme og sikre praktikpladser til de unge i Billund kommune og øge kendskabet til de faglige uddannelser.

Aftalen skal være medvirkende til, at Billund kommune - ligesom landets øvrige kommuner, kan nå det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse.

Det er et stort skridt i den rigtige retning og nødvendigt for, at vi får fokus på at unge mennesker skal have muligheden for uddannelse. Specielt i en kommune hvor uddannelsesniveauet er meget lavt.

Desværre har forslaget en social slagside og det er, at de sårbare og udsatte unge ikke er indskrevet i oplægget til aftalen!

I Billund Kommune skal vi ikke medvirke til, at unge, der ikke umiddelbart har mulighederne for at tage en ”normal” uddannelse, nærmest bliver ekskluderet fra uddannelsessystemet.

Borgerlisten Billund vil derfor gøre alt for, at denne gruppe også kommer med i den nuværende partnerskabsaftale og naturligvis også i fremtidige aftaler.

Vi arbejder på og for, at alle unge i Billund kommune skal have mulighed for uddannelse.

Ole Marcussen