Læserbreve / 2015 / pressemeddelelse budget 2016

pressemeddelelse budget 2016

Borgerlisten ser frem til vores årlige seminar omkring budget 2016 og har i øvrigt rigtig mange ønsker til det kommende kommunale budget.

Vi har dog ønsker der ”brænder” mere end andre og har derfor valgt at gå til budgetforhandlingerne med åbent sind og ingen ultimative krav. Men det skal samtidig stå klart, at vi skal kunne se os selv i den førte politik, hvis vi skal stemme for budget 2016!

Vi har valgt 3 temaer/punkter, som vi vil bringe i spil og håber naturligvis på at få disse punkter ind i budget 2016.

Børnenes Hovedstad – Det forpligter

Skoleområdet skal tilføres flere midler og på dagtilbudsområdet skal vi have øget normeringen.

Desuden ønsker vi at få indført en anden tildelingsmodel for Stenderup skole.

Kommunal ombudsmand(Borgerrådgiver) skal indføres i Billund kommune

Vi har desværre et større antal af borgere der ikke forstår de kommunale afgørelser og en meget større brug af private socialrådgivere. Vi ønsker en instans der kan varetage borgernes rettigheder. Nye reformer, komplekse sagsforløb, mange sager hos den enkelte rådgiver disse ting understreger vigtigheden af at vi får en kommunal ombudsmand. Borgerne skal have et sted at gå hen.

Engsøen skal være ren igen

Vi ønsker fortsat en undersøgelse at hvad det koster at få renset Engsøen – Det kan da ikke passe at vi i 2015 vil finde os i en forurenet sø.

Ole Marcussen

Borgerlisten – Din stemme i Billund byråd.