Læserbreve / 2015 / Skoledistrikter - Morsbøl

Skoledistrikter - Morsbøl

Når vi i Billund Kommune laver strategier og lægger planer, så skal vi følge dem. Det er de rettesnore, som borgerne bruger i deres planlægning.

Derfor er det uheldigt, at vi nu igen skal til at snakke skolestruktur så få år efter, at vi var ”hele vejen rundt”.

Forældre og elever i Morsbølparken i Grindsted må ikke blive ofre i denne sag, hvor de som bosættere har købt grunde og bygget huse i tiltro til de lokalplaner og skolestrukturer, som vi i Billund Kommune har lavet.

Analysearbejdet forekommer mangelfuldt og det virker besynderligt at udvalget har truffet beslutning med baggrund i dette. Vi vil anbefale at der udarbejdes et ordenligt grundlag for en så vigtig beslutning omkring tilhørsforholdet til skolerne for børnene.

Morsbølparken er et ”vækst” område og et bosætningsområde, hvor tilflyttere aktivt har foretaget et valg. De har valgt at bo tæt på Søndre skole, hvor faciliteterne indeholder Magion, musikcentralen – Svømmehal – Campus område.

I jagten på at blive en større skole har ledelse og bestyrelse på Søndre skole optaget ca. 26% fra andre skoledistrikter. Det betyder at over hver 4. elev kommer fra et andet skoledistrikt.

Hvis vi laver ”Morsbølændringen” nu og kigger i krystalkuglen, vil vi om ca. 3-4 år stå i samme situation bare med Søndre skole som den nødlidende part.

Løsninger:

At vi udskyder beslutningen til budget 2016 og får hele skoleområdet i spil. Lige nu fremstår området med adskillige lappeløsninger og ikke helt hensigtsmæssige ”struktur” – Det er ganske enkelt ikke i orden at træffe så stor en beslutning på et så dårligt analysearbejde.

Det handler om, at understøtte alle skolerne i Billund kommune, så vores fine vision om Børnenes Hovedstad kan folde sig ud. Det er nødvendigt at vi hele tiden har fokus på den almindelige drift og vil tilføre den nødvendige økonomi til ogaven.

Ole Marcussen