valgprogram / Skoleområdet

Skoleområdet

Børnene skal altid være i centrum, når vi taler skoleområdet. Her skal der skabes den læring og de gode værdier, som er vigtige for de enkelte elevers fortsatte uddannelsesforløb.

Skolerne skal være rummelige, udfordrende, forundrende og oplysende for såvel børn som ansatte. At komme i skole skal være en positiv oplevelse, som giver lyst til fortsat at søge viden og læring senere i livet.

Vi mener, det er vigtigt, at alle børn når igennem folkeskolen med den lærdom og evne til fortsat læring, som de har krav på. Samfundet har ikke råd til, at der er børn, som kommer igennem folkeskolen uden de mest basale kundskaber. Vi mener derfor, det er vigtigt, at man holder fokus på hele elevgruppen, således at vi ikke forsømmer nogle elever i deres skoletid.

Vi mener, at den inkluderende tankegang skal indeholdes i måden, vi tænker vores skoler på. Vi anerkender, at det er svært at favne alle i et inkluderende fællesskab, men alle skal have tilbuddet. Vi skal forstå samt udnytte den gavnlige viden, der ligger i at lære vores elever medmenneskelighed og empati. Vi mener, at folkeskolen skal bort fra den ekskluderende tankegang for at kunne skabe fremtidens bæredygtige skole. Til dette formål vil vi sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer - herunder antallet af medarbejdere.

Vi er opmærksomme på, at en lærers arbejdsopgaver i klasselokalet har bevæget sig fra at formidle viden til at danne, formidle viden og guide den enkelte til læring. Samtidig stiger kravene fra forældrene, hvilket kan skabe vanskelige arbejdsbetingelser for læreren. Det er en trend, vi gerne vil gøre op med igennem en styrket dialog med forældre og en støttende pædagogisk indsats i klasselokalet.

Skolerne og undervisningen skal kunne leve op til den globaliserede verden, der pulserer omkring os. Det betyder, at vi skal være på forkant med udviklingen og række ud i det internationale miljø efter inspiration og udfordringer. Vi skal i folkeskolen styrke iværksættertrangen, så det skal på skemaet. Det er det vi skal leve af i fremtiden.

Vi mener, at der skal prioriteres i personalets fortsatte faglige udvikling, så de ansatte på kommunens skoler er rustet til at klare udfordringerne i en forandringstid.

Folkeskole ”lider” under et sandt reformhelvede, hvor nye tiltag desværre fylder alt for meget i lærernes dagligdag. Stop op og målret indsatsen.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· Et krav om fortsat efteruddannelse af hele det pædagogiske personale med tilknytning til undervisningen for at kunne løse den store opgave med inklusion

· At det er vigtigt i sammenhængen, at skelne i mellem handikap og adfærdsmæssige problemer, så vi kan rette indsatsen de rigtige steder hen og på den måde favne alle børn.

· At styrke den internationale dimension i undervisningen

· At sikre at undervisningsmaterialer, bygninger og inventar er bragt up to date

· At styrke skole-hjem-samarbejdet bygget op omkring gensidig respekt for hinanden

· Iværksætteri på skemaet.