valgprogram / Socialområdet

Socialområdet

Respekt og værdighed skal være hovedfaktorerne i socialområdet. Alt for ofte vægter økonomiske hensyn højere end hensynet til borgeren, og dette skal ikke finde sted i Billund Kommune. Mennesket først og ikke sidst.

Borgerlisten vil arbejde for, at det sociale sikkerhedsnet altid vil være til stede, samt at vi vil arbejde for at kommunen giver denne individuelle hjælp, såfremt borgerne i Billund Kommune skulle have brug herfor.

Mange af de sociale udfordringer, vi møder i dag, er ganske komplekse, idet der på en gang kan være tale om psykiske problemer, misbrug, arbejdsløshed og ensomhed eller en blanding heraf.

I sådanne situationer er det af overordentlig stor betydning, at kommunen kan tilbyde en koordineret indsats fra en række kommunale instanser samt læge og psykiatri.

Dette arbejde kræver, at én bestemt person/sagsbehandler har ansvaret for denne koordinering, så der kan blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers situation og behov. Borgerlisten vil arbejder for at dette sker.

Borgerlisten vil derfor arbejde for en styrkelse af den enkeltes uddannelses-, arbejdsmarkeds- sundheds- og boligforhold.

Billund kommune har gode erfaringer med frivilligt socialt arbejde, hvor frivillige og borgere mødes på lige fod.

Det er derfor vigtigt for Borgerlisten at arbejde for at støtte og fremme det frivillige arbejde.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· At respekt og værdighed er hovedfaktorerne i socialområdet

· En styrkelse af princippet hjælp til selvhjælp med respekt for den enkelte og dennes behov.

· At komplekse sociale problemer løses gennem en koordineret indsats

· At støtte det frivillige sociale arbejde