Opstillede / Susanne Tranholm

Susanne Tranholm

Jeg bor i Billund sammen med min mand. Vi har 6 sammenbragte børn, der nu er voksne. Jeg har været på arbejdsmarkedet siden 1975 hvor jeg blev færdig med min første uddannelse.

For mig er livet en lang uddannelse, personligt og fagligt. Vi skal leve livet med livets udfordringer, ikke tænke så meget over at blive færdig og komme videre, udvikle os gennem livet, leve her og nu.

Jeg valgte i 2015 at blive selvstændig. Jeg blev i 2012 færdig med uddannelsen som Familieterapeut. Det, der optager mig, er vores identitetsdannelse, personlige udvikling og udvikling sammen med de mennesker, vi har relation til.

Hvorfor Borgerlisten?

Her er der samarbejde om at have fokus på borgerne, vedholdenhed omkring vores værdier, ikke så meget på farven J. Her er der tryghed, gensidig respekt, samarbejde, alle tager ansvar for egne mærkesager, og så finder vi ud af det sammen.

Derfor er mine mærkesager, som ved valget i 2013.

Vores børn og unge er vores fremtid:

Jeg vil have fokus på vores børn og unges skole- og fritidsliv, Der er alt for mange børn og unge, der ikke trives. For mange børn der kommer fra folkeskolen uden tanker om fremtiden. Vi skal have fokus på trivsel, identitetsdannelse og personlig udvikling, vi skal ikke alle i samme retning.

Forældre og fagpersoner:

Jeg vil have fokus på samarbejde mellem borgerne og fagpersoner. Vores forældre er de vigtigste for vores børn, de skal leve livet sammen hele livet.

De voksne fagpersoner, der tilbringer mange timer sammen med vores børn, skal have gode arbejdsvilkår. De skal respekteres og inddrages i udviklingen, det er fagpersonerne, der har de faglige kompetencerne og viden om de udfordringer, der er i dagligdagen.

Vi politikere skaber den overordnede kultur:

Borgerne og de ansatte skal inddrages, lyttes til og respekteres.

Vi skal væk fra klager, vi skal arbejde sammen og respektere hinanden.
 
Vores ældre:
Selvfølgelig skal vores ældre have gode vilkår. De har knoklet for det samfund, vi har i dag. Jeg er glad for beslutningen om decentralisering. Det vil skabe nærhed og samarbejde med pårørende på vores plejecentre. Vores ældre skal have omsorg.