valgprogram / Udsatte unge

Udsatte unge

Denne gruppe af borgere er karakteriseret ved at have flere problemer ud over manglende job, og det er nødvendigt at erkende denne problemstilling politisk og sætte målene herefter.

Mange af disse udsatte unge har sociale problemer, psykiske problemer, misbrugsproblemer, lavt selvværd, faglige udfordringer, problemer med økonomi og til tider bolig, familiemæssig svag opbakning og udfordring med lavpraktiske ting i hverdagen.

Afdækning og udredning af den unge skal ske så tidligt som muligt. Det er nødvendigt for at kunne målrette den rigtige hjælp fra starten. Det er ofte et miks af problemer, og hverdagens problemer skal løses først, og efterfølgende kan vi gøre den unge klar til job eller uddannelse.

Udgangspunktet skal tages i den unges kompetencer, ressourcer og behov. Sæt den unge i centrum. Vi vil arbejde for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, samt sikre at de rigtige tilbud er til stede i kommunen.

Der skal udarbejdes en klar strategi for samarbejdet med virksomhederne.

Vi vil arbejde med social inklusion som en overordnet værdi også for denne gruppe. Denne gruppe af borgere skal være inkluderet i en eller anden social relation.

Det skal ikke være et spørgsmål om økonomi, når vi taler udvikling for vores unge. Det skal være kvalitet og samarbejde. Det er meget vigtigt at have fokus på det kvalitative for denne målgruppe og ikke det kvantitative.

Indsatsen, der ”arbejder” med de unge udsatte, skal fysisk placeres sammen. Det vil give rigtige mange gode synergieffekter.

Derfor vil Borgerlisten arbejde for et målrettet samarbejde mellem sociale myndigheder, politi, skole og pædagogiske instanser om at støtte unge mennesker på kanten i at komme på rette vej, inden det går galt.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· Koordineret ungeindsats med fokus på beskæftigelse

· Så tidlige afdækning og udredning som muligt.

· Et godt forebyggende arbejde på misbrugsområdet samt et behandlingstilbud til alle, der ønsker hjælp til at komme ud af misbrug.

· Social inklusion som overordnet værdi

· Klart fokus på kerneopgaven – at skabe forandring i de unges liv

· Fysisk placering af ungeindsatsen i fælles lokaler

· Klar strategi for samarbejdet med virksomhederne