Læserbreve / 2013 / Udsatte unge

Udsatte unge

Denne gruppe af borgere er karakteriseret ved at have flere problemer ud over manglende job og det er nødvendigt, at erkende denne problemstilling politisk og sætte målene herefter.

Mange af disse udsatte unge har sociale problemer, psykiske problemer, misbrugsproblemer, lavt selvværd, faglige udfordringer, problemer med økonomi og til tider bolig, familiemæssig svag opbakning, udfordring med lavpraktiske ting i hverdagen.

Der er ofte et miks af problemer og for at forandre situationen, skal der tages hånd om at motivere og gøre den unge klar til job eller uddannelse, samtidigt med at den unge støttes i at mestre hverdagens udfordringer.

Der skal træffes beslutning om, hvordan den kommunale forvaltning arbejder for at skabe de bedste rammer for den unge.

Udgangspunktet skal tages i den unges kompetencer, ressourcer og behov. Sæt den unge i centrum.

Vi vil arbejde for at sikre en sammenhængende og helheldsorienteret indsats. Der skal derfor opstilles fælles mål på tværs af forvaltningerne om, at alle unge skal være selvforsørgende, inden de fylder 24 år.

Der skal udarbejdes en klar strategi for samarbejdet med virksomhederne.

Derfor vil borgerlisten arbejde for et målrettet samarbejde mellem sociale myndigheder, politi, skole og pædagogiske instanser om at støtte unge mennesker på kanten i at komme på rette vej, inden det går galt.

Ole Marcussen